:::::::::: UPDATE ข่าวสาร ::::::::::::::::::
- ทัศนศึกษา วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 7.30 - 18.00 น. (สัตหีบ ชลบุรี) รถทั่วร์ปรับอากาศ "ฟรีตลอดงาน"
- วันไหว้ครู วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 - 11.30 น.
- สอบกลางภาค ปวช.3 ทุกสาขางาน (รอบเช้า) วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 - 14.00 น.
- สอบกลางภาค ปวช. 1 และ ปวช. 2 (รอบเช้า) วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 - 14.00 น.
- สอบปลายภาค ปวช.3 ทุกสาขางาน (รอบเช้า) วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 14.00 น.
- สอบปลายภาค ปวช. 1 และ ปวช. 2 (รอบเช้า) วันที่ 15 - 16 กันยายน 2557 เวลา 9.00 - 14.00 น.
- ประชุม ปัจฉิมนิเทศ ก่อนฝึกงาน (เฉพาะ ปวช.3) วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 - 11.00 น.
- นักเรียน ปวช.3 (ทุกคน) เข้ารับการฝึกประสบการวิชาชีพ (ฝึกงาน) วันที่ 1 กันายน - 31 ตุลาคม 2557 >

Featured Posts

image
กิจกรรม "แห่เทียนจำนำพรรษา" ประจำปี ๒๕๕๕

วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกันวันที่ 2 สิงหาคม ทางวิทยาลัยฯจึงได้จัดพิธีแห่เทียน จำนำพรรษาขึ้นเพื่อแสดงถึงความเป็น "พุทธมามกะ" เป็นผู้มี "คุณธรรม" และ "จรรญา" และที่สำคัญคือ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้ซึมซับ ประเพณี อันดีงาน เป็นกลวิธีที่ดีีในการกล่อมเกลาจิตใจให้ดีขึ้น ยกระดับความคิด และสติปัญญา ให้สูงขึ้น โดยพระพุทธศาสนาเป็น "ประทีป" ชี้นำทางสว่าง

image
กิจกรรม "ทัศนศึกษา" ประจำปี ๒๕๕๕

กิจกรรมทัศนศึกษาในปีการศึกษานี้ได้จัดขึ้น ณ สนามฝึกของค่ายทหารเรือ นาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีกำหนดการคือ เริ่มออกเดิน ทางจาก กทม. เวลา 7.30 น. ถึงที่หมาย เวลา 10.30 น. และเิริ่มกิจกรรม นันทนาการ โดยวิทยากรจากค่ายทหาร (สนุกสนานหร้อมได้แงคิดดีๆ) และหลังรับประทานอาหารเที่ยง (ฟรี) ก็เข้าฐานกิจกรรมชายหาดเตยงาม ...

image
กิจกรรม "ไหว้ครู" ประจำปี ๒๕๕๕

เป็นกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดให้กับศิษย์ใหม่ และเก่าประจำทุกๆปี ในปีนี้ก็ เช่นเดียวกัน แต่พิเศษคือ นักเรียนทุกชั้นปีต้องจัดพานไหว้ครูเอง และมีการ ประกวดเกิดขึ้น ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย ในปีนี้มีการแสดงโชว์ มากถึง 5 โชว์ด้วยกัน แต่ Highlite ของงานก็คือ "การประกวดร้องเพลง"

image
กิจกรรม "ปฐมนิเทศ" นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ๒๕๕๕

ในปีการศึกษานี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คือ "ชื่อ" เดิม โรงเรียนวังเด็ก พัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ ได้เปลี่ยนเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์ บริหารธุรกิจ" ซึ่งทำให้มีนักเรียน-นักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนเป็น จำนวนมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา และที่สำคัญ "ค่าเทอมถูก" นั่นเอง...

 

 

image
กิจกรรม "ละลายพฤติกรรม" นักเรียนใหม่ ๒๕๕๕

ในครึ่งหลังของการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศก็คือ "กิจกรรมละลายพฤติกรรม" ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ทุกสถาบันต้องจัดให้กับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ในปีการ ศึกษานี้วิทยาลัยฯได้รับเกียรติจาก กองบังคับการตำรวจนครบาล มาร่วม ละลายพฤติกรรมกับเสมารักษ์ประจำวิทยาลัยฯ ซึ่งสร้างความประทับใจ ...

 

image
กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2012"

นักเรียน-นักศึกษารอบบ่าย (วันอาทิตย์) ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน มีเลี้ยงโต๊ะจีน การแสดง กิจกรรมนันทนาการมากมาย ทำให้รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ ได้มีเวลาสังสรรค์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สนุกสนาน ....

 

image
กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ รุ่น 6 Y.2012"

ในที่สุดการเรียนรู้ในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ของศิษย์พัฒน์แบคทุกๆคนก็ จบลงด้วยดี หลังจากความเหนื่อยยากตรากตรำของครู-อาจารย์ทุกๆท่านที่้ ต้องจับปูใส่กระด้ง ทั้งสั่งและสอน ตลอด 3 ปี จนบัดนี้ในที่สุดความสำเร็จ ของศิษย์ก็เปรียบเสมือน "รางวัลของครู"

 

image
กิจกรรม "กีฬาสี PATBAC GAMES 2011"

กิจกรรมทีส่่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา และครู-อาจารย์ได้ออกกำลังกาย พร้อมกับความรักใคร่ สามัคคี ของทุกคนในสถาบัน ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับ เงินสนับสนุนจาก "โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ" ฟรีตลอดงาน

 

Popular Posts

Quisque in diam a justo condimentum molestie. Vivamus a velit. Cum sociis natoque penatibus et magni dis parturient montes, nascetur ridiculus musa velit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturit montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur quis velit quis tortor tincidunt aliquet.